Van groep naar een team...

Door onderlinge verbindingen te verstevigen, elkaar echt beter te leren kennen en met elkaar waarden en doelen te formuleren wordt een groep mensen een team. Het is waardevol dat ieder zijn eigenheid mag behouden en daarvoor waardering krijgt als teamlid. Een groep mensen heeft onderling geen verbinding, een team wel. Een Insights Discovery teamdag versneld het proces van teamwording enorm.

Wat is Insights Discovery?

Insights Discovery is een doorontwikkelde methode om de psychologische voorkeuren van mensen zichtbaar te maken. Het is gebaseerd op  de theorieën van de Zwitserse Psycholoog Carl Gustav Jung. 

Ieder mens is uniek en heeft eigen talenten en kwaliteiten. Met dit krachtige instrument kan je op een eenvoudige manier iemands psychologische voorkeuren inzichtelijk maken. Iedere deelnemer ontvangt vanuit een online vragenlijst een persoonlijk uitgebreid Insights Discovery profiel/rapport. Door de heldere kleurentaal en visualisatie in de cirkel wordt deze kennis op een toegankelijke manier ontsloten en bespreekbaar gemaakt.

 (Zelf)Bewustzijnsontwikkeling leidt altijd tot meer autonomie en groei!

Diversiteit = succes!

Een team is pas een team als de leden
van elkaar afhankelijk (durven) zijn om doelen te realiseren!

Wat is een goed team?

Een goed team is een team dat elkaar onderling goed kent en vertrouwt. Ieder teamlid wordt gewaardeerd om wie hij of zij is. Dit betekent niet dat er altijd een lieve of vredige sfeer hangt, maar men voelt zich veilig genoeg in het team om te kunnen zeggen wat nodig is om gezegd te worden. Het is een heel proces voordat een groep mensen dat stadium bereikt. Een teamdag kan zo’n proces enorm versnellen. Men leert elkaar binnen een dag veel beter (her)kennen. Krijgt meer inzicht in de dagelijkse dynamieken en meer begrip en respect voor elkaar. Bovendien is het een leuke dag met elkaar, waarin veel wordt gelachen.

Vooral in projecten worden teams vaak beperkt ondersteund en zullen moeten leveren met beperkte middelen. Dit vraagt van het projectteam om goed en effectief samen te werken, juist om de beschikbare resources efficiënt in te zetten. Waar reguliere samenwerking tussen collega’s meer tijd en middelen gegund is, zal een projectteam er ‘sneller moeten staan ‘ en presteren. Samenwerking tussen teamleden is dan ook cruciaal.

Meer succes met Insights Discovery door

Referenties

Teamcoaching proces

1. Voorgesprek

We hebben een voorgesprek, waarin de trainings- en/of coachingsvraag helder wordt.

2. Offerte

Wij maken een offerte, waarin we het traject concreet uitwerken en leggen dit voor. 

3. Uitvoering

Bij akkoord voeren we het afgesproken traject uit.

4. Evaluatie

We evalueren gaan in gesprek en evalueren het traject.

Contact opnemen

Wil meer weten of even contact? Dat kan via deze gegevens.

Contact informatie